TARIFES

Tots els preus són sense IVA

LLOGUER D'ESPAIS DE DILLUNS A DIVENDRES

El lloguer mínim és de 5 hores

SALES

L´horari d´hivern: del 16 de setembre a 14 de juny es de 8.30h a 18.30h de dilluns a divendres

L´horari d´estiu: del 15 de juny a 15 de setembre de 8.30h. a 14.00h de dilluns a divendres

 

*Fora d´aquest horari és obligatòria la contractació d´un conserge, amb un cost addicional de 30€/hora (Sense IVA)

TALLERS

Sense equipament

Horari diürn (de 8h a 18h)

35,58€/h

15,29€ / Cost hora sense activitat

Horari nocturn (de 18h a 8h)

80,87€/h

15,29€ / Cost hora sense activitat

TALLER 01 / 02 /03

Amb equipament mecànic bàsic (elevador, banc de treball, carro d’eines, etc.)

Horari diürn (de 8h a 18h)

38,84 €/h

19,42 €/ Cost hora sense activitat

Horari nocturn (de 18h a 8h)

93,26 €/h

19,42€ / Cost hora sense activitat

Equipat per a la manipulació de vehicles de GNC i GLP

Horari diürn (de 8h a 18h)

54,59 €/h

24,80€ / Cost hora sense activitat

Horari nocturn (de 18h a 8h)

109,39 €/h

24,80€ / Cost hora sense activitat

Equipat per a vehicle elèctric

Horari diürn (de 8h a 18h)

54,59 €/h

24,80€ / Cost hora sense activitat

Horari nocturn (de 18h a 8h)

109,39 €/h

24,80€ / Cost hora sense activitat

LLOGUER D'ESPAIS CAPS DE SETMANA I FESTIUS

SALES

Horari diürn (de 8h a 18h)

72,20 €/h

18,60€ / Cost hora sense activitat

Horari nocturn (de 18h a 8h)

94,80€/h

18,60€ / Cost hora sense activitat

TALLERS

Sense equipament

Horari diürn (de 8h a 18h)

80,87€/h

22,94 €/ Cost hora sense activitat

Horari nocturn (de 18h a 8h)

107,81€/h

22,94 €/ Cost hora sense activitat

TALLER 01 / 02 /03

Amb equipament mecànic bàsic (elevador, banc de treball, carro d’eines, etc.)

Horari diürn (de 8h a 18h)

93,26 €/h

29,13 €/ Cost hora sense activitat

Horari nocturn (de 18h a 8h)

126/39 €/h

29,13 €/ Cost hora sense activitat

Equipat per a la manipulació de vehicles de GNC i GLP

Horari diürn (de 8h a 18h)

109,39 €/h

37,19€ / Cost hora sense activitat

Horari nocturn (de 18h a 8h)

150,58 €/h

37,19€ / Cost hora sense activitat

Equipat per a vehicle elèctric

Horari diürn (de 8h a 18h)

109,39 €/h

37,19€ / Cost hora sense activitat

Horari nocturn (de 18h a 8h)

150,58 €/h

37,19€ / Cost hora sense activitat

TARIFES LLOGUER ESPAIS

Horari diürn (de 8h a 18h)

18,18€ / Cost hora

Horari nocturn (de 18h a 8h)
i caps de setmana

57,18€

EXCLUSIVITAT

Amb l’exclusivitat es contracta el dret exclusiu de fer ús de totes les instal·lacions del Campus Motor Anoia, excloent l’àrea reservada al personal d’administració de l’edifici, durant el temps en el que es contracti l’Exclusivitat.
Cal sumar 743,80€/dia (106,25€/dia a partir del dia 7) al cost de llogar 10h les 5 sales, els 3 tallers i la sala de reunions.

TARIFES LLOGUER EQUIPAMENT / PLAÇA PÀRQUING

PORTÀTIL

3,31€ / 5 hores

4,96€ / 10 hores (de 9h a 19h)

Cost hora no es contempla

PLAÇA DE PÀRQUING INTERIOR

2,48€ / Cost hora

PLAÇA DE PÀRQUING EXTERIOR

1,24€ / Cost hora

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS

A determinar segons necessitats

OFICINA VIRTUAL

A determinar segons necessitats

A DESTACAR

L’EDIFICI TAMBÉ DISPOSA DE
  • Àrea de recepció
  • Control de seguretat i vigilància les 24h
  • Pàrquing privat
  • Ampla de banda simètric des de 10Mbps a 300Mbps