OFICINA VIRTUAL

El teu centre d’operacions

Servei de secretaria per als clients que vulguin centralitzar les tasques de secretaria al Campus Motor Anoia i compartir virtualment l’espai amb altres empreses del sector.

A part de l’espai de coworking facilitem l’ús de les sales de reunions i els despatxos per atendre les visites així com l’espai i el material multimèdia per realitzar videoconferències.

Preu Oficina Virtual: 30€/mes* (IVA inclòs)

*Aquest import contempla poder disposar de l’adreça i telèfon del Campus coma propis de l’empresa. Altres subserveis com són la gestió de la correspondència i el correu electrònic, la gestió de la comptabilitat, etc., es tractaran a part.
Despatx de la planta central Campus Motor Anoia
Sala de Reunions Campus Motor Anoia