SALA 04

Plànol Sala 04 Campus Motor

USOS DISPONIBLES

Formació, tecnificació i testing, presentacions, reunions, conferències i convencions

SUPERFÍCIE ÚTIL (m2)

58,6

CAPACITAT (vehicles)

1 vehicle

CAPACITAT (places ocupables)

TECNIFICACIÓ
17 persones
(Mob.+vehicle)

AULA/REUNIONS
39 persones
(Taules)

CONVENCIONS
58 persones
(Espai lliure)

ACCÉS VEHICLES

Directa des de l’exterior

SERVEIS DISPONIBLES

Preses de corrent 3X230 / 400V
Preses d’aire comprimit
Control d’accessos als espais concertats
Xarxa d’internet / ethernet
WI-FI 10MB ampliable
Telefonia externa / interna
Projector i portàtil
Impressió / fotocòpia fins A3 color
Mobiliari segons necessitats

Preu de lloguer de la SALA: 124€ (5h)* IVA no inclòs

*5h és la fracció mínima de lloguer. En cas de lloguers en cap de setmana, dies festius o fora dels horaris d’oficina s’afegirà un càrrec