SALA 01+02

Sales 01 i 02 juntes Campus Motor Anoia

USOS DISPONIBLES

Formació, tecnificació i testing, presentacions, reunions, conferències i convencions

SUPERFÍCIE ÚTIL (m2)

117,2

CAPACITAT (vehicles)

3 vehicles

CAPACITAT (places ocupables)

TECNIFICACIÓ
36 persones
(Mob.+ 1 vehicle)

AULA/REUNIONS
78 persones
(Taules)

CONVENCIONS
116 persones
(Espai lliure)

ACCÉS VEHICLES

Directa des de l’exterior

SERVEIS DISPONIBLES

Preses de corrent 3X230 / 400V
Preses d’aire comprimit
Control d’accessos als espais concertats
Xarxa d’internet / ethernet
WI-FI 10MB ampliable
Telefonia externa / interna
Projector i portàtil
Impressió / fotocòpia fins A3 color
Mobiliari segons necessitats

Preu de lloguer de les SALES: 248€ (5h)* IVA no inclós

*5h és la fracció mínima de lloguer. En cas de lloguers en cap de setmana, dies festius o fora dels horaris d’oficina s’afegirà un càrrec
Sala 01 i 02 Campus Motor Anoia
Reunió Campus Motor Anoia